Skolen ved Tuse Næs

På Skolen ved Tuse Næs er børnenes frikvarterer blevet længere. Det gør det nemmere for både vilde og stille børn at bevæge sig mellem timerne og koncentrere sig i undervisningen.

På Skolen ved Tuse Næs har de forlænget frikvartererne med fem til ti minutter, og det giver børnene bedre muligheder for at være fysisk aktive i skolegården og på boldbanerne. Når børnene bruger meget af deres energi på at løbe rundt og have det sjovt i frikvartererne, bliver de også mere koncentrerede i timerne. Dem, der har brug for at bevæge sig meget, får nemmere ved at sidde stille inde i klassen, og de mere rolige børn bliver ikke forstyrret i undervisningen. 

Mod forventning er det ikke kun børnene fra de mindre klasser, der bevæger sig mere i de lange frikvarterer. Flere af de ældste børn er også kommet i bedre fysisk form og spiller bold eller tumler i gymnastiksalen efter, at de har spist deres madpakker. Skolen har også gode eksempler på, at overvægtige børn er blevet lettere og har fået bedre selvværd samt relationer til de andre børn.

”Børn, der mistrives, har det typisk svært på mange områder. Når de bliver mere aktive, taber sig og får bedre sociale relationer kan det blive en god spiral, der løser flere af de svære ting i børnenes liv”, siger daglig leder af Skolen ved Tuse Næs, Jens Peter Jensen.

Selvom skolen har gode fysiske rammer med klatretårne, boldbaner, overdækket multiarena og adgang til gymnastiksalen for de ældste børn i spisefrikvarteret, spiller de voksne en afgørende rolle. De voksne sætter rammerne, tænker med og faciliterer leg og spil, når der er behov for det.

”Når vi løber, inden vi læser, kan de vilde drenge… og øh piger… bedre slappe af. Vi får det alle sammen mere roligt i timerne.” Pige, 1. klasse

”Man skal ikke tro, at børnene pludselig bare selv finder ud af at bevæge sig mere. Sågar de store har brug for, at der er en voksen i gymnastiksalen, der sikrer, at stedet bliver brugt til det rette formål”, siger Jens Peter Jensen.

For nylig har skolen været nødt til at forkorte nogle frikvarter med fem minutter, så børnene kan nå at komme hjem med deres bus. Men frem for at kæmpe for at ændre bussernes afgangstider, bruger skolen sine kræfter på at skabe så gode rammer som muligt for børnene inden for den tid, der er til rådighed.

  • Den største succes:
    Både børn og voksne oplever, at frikvarterer med meget fysisk aktivitet giver rolige timer med høj koncentration.
  • Det bedste råd:
    Lange frikvarter og gode faciliteter kan ikke stå alene og skal suppleres af initiativrige voksne, der efter behov definerer muligheder og står til børnenes rådighed.
  • Skolen ved Tuse Næs:
    Folkeskole i Holbæk Kommune på Vestsjælland. 813 elever fra 0-9. klasse. Skolen har stort fokus på, at børn på alle klassetrin bevæger sig meget i det daglige. Derfor er den fysiske aktivitet integreret i undervisning, frikvarter og fritid på skolen.

Drøn på skolegården

c/o BARK Rådgivning A/S
Borgergade 111
1300 København K

M   info@droen.dk
Cookies