Publikationer

Hent publikationer fra kampagnen med viden om og inspiration til, hvordan man kan skabe rum for bevægelse. ​​​​

Inspirationspublikation: Skolen 24/7 - rammer for en aktiv skole
Publikationen præsenterer innovative og inspirerende løsninger til, hvordan skolerne kan åbnes og gøres tilgængelige for alle. Se 15 inspirerende cases, som Realdania og Lokale og Anlægsfonden har støttet, og som viser, hvordan skolerne kan opgraderes, så de inviterer elever og lokalsamfund til at bruge skolen 24/7.

Inspirationspublikation: Fokus på fysisk planlægning og organisatoriske tiltag
Hent gode råd om fysisk planlægning og organisatoriske tiltag, der inspirerer til leg og bevægelse. Inspirationspublikationen bygger på oplevelser og erfaringer fra kampagnens syv demonstrationsprojekter.
Hent publikationen i pdf (januar 2017)​​​

Erfaringsopsamling: Organisatoriske tiltag skaber drøn
Læs om demonstrationsprojekternes erfaringer med at implementere organisatoriske tiltag, som skaber øget brug af skolernes nye skolegårde – og dermed øget fysisk aktivitet.
Hent publikationen i pdf​ (januar 2017)

Inspirationskatalog om organisatoriske tiltag
Hvordan kan organisatoriske tiltag på skolen skabe mere leg og bevægelse?Inspirationskatalog fra Drøn på skolegårdens opstartsworkshop.
Hent publikation i pdf (februar 2014)​

 

Drøn på skolegården

c/o BARK Rådgivning A/S
Borgergade 111
1300 København K

M   info@droen.dk
Cookies