Inspiration

Hvordan kan man skabe arkitektur, der inviterer til bevægelse eller gør skolen til kvarterets samlingspunkt? Hvordan kan nye forbindelser forbedre sammenhængen til lokalområdet? Hvordan kan skolegården udvikles til læringsmiljø? Og hvordan kan organisatoriske tiltag øge elevernes lyst til at bevæge sig? Klik på kategorierne nedenfor og find inspiration. ​​​​​​​​​​​​​​​

Samlingspunkt

Aktivt Torv

I Høje Kolstrup ligger Aktivt Torv – et byrum, der før lå ubrugt hen. En nyindretning af torvet har forvandlet stedet til uforpligtende mødested, som indbyder til, at man rører sig.
Læs mere 2012
Forbindelser

Sct. Jacobi Skolen

På Sct. Jacobi Skolen kickstarter et nyt ankomstareal skoledagen for eleverne. Anlægget samler ankomstvejene til skolen og skaber udveksling mellem skole og lokalområde.
Læs mere 2011
Forbindelser

Tjæreborg Skole

Omkring Tjæreborg Skole smyger et mindre aktivitetsstrøg sig mellem stationen, multihallen og skolen. Her kan elever og borgere dyrke forskellige former for idræt - også når skolen har lukket.
Læs mere 2011
Bevægelse

Gørding Skole

På et område ved Gørding Skoles parkeringsplads opføres Bevægelsesbyen – et nyt næraktivitetsanlæg, som indbyder til skate, klatring, dans og sociale aktiviteter - uanset vejret.
Læs mere 2011
Samlingspunkt

Nordby Skole og Fanø Hallen

På boldbanerne mellem Nordby Skole og Fanø Hallen er et nyt aktivitetsområde på vej. Området skal indeholde både kulturplads, udebibliotek og plads til bl.a. boldspil, klatring og cykling.
Læs mere 2011
Forbindelser

Vilhelmsroskole

På den nye Vilhelmsroskole i Fredensborg skal skole- og fritidsliv kombineres med undervisning. Når projektet står færdigt, bliver udearealerne samlingspunkt for leg, læring og motion.
Læs mere 2011
Samlingspunkt

Sletten Skole

På skråningen omkring Sletten Skole (tidligere Otterup Skole) inviterer et nyt næraktivitetsanlæg til fysisk aktivitet for skolens elever og lokalmiljøet. Skolegården er blevet mødested.
Læs mere 2011
Forbindelser

Englystskolen

I Vejle forbinder et nyt, aktivt trappelandskab Englystskolen med det grønne område tæt udenfor. Projektet viser, hvordan man kan udnytte skolens restlandskab på nye måder.
Læs mere 2011
Læringsmiljø

Vibeengskolen

På den nye Vibeengskolen kombineres indendørs skoleundervisning med udendørs læringsmiljøer og faciliteter til bevægelse.
Læs mere 2011
Bevægelse

Marias Plads

En tidligere parkeringsplads skal forbindes med et nærliggende grønt område og forvandles til offentlig bypark. Når projektet står færdigt vil det være delt i en aktiv og mindre aktiv del.
Læs mere 2011
Samlingspunkt

Pulsen

I Assens er den gamle Danisco grund i byen blevet omdannet til den 30.000 kvadratmeter store aktivitetspark, Pulsen. Og området er blevet lokalsamfundets nye, aktive mødested.
Læs mere 2010
Samlingspunkt

Carlsberg

Ved Carlsbergs nedlagte bryggeri i København inviterer tre midlertidige byrum til ophold og leg på 25.000 kvadratmeter. Både børn og voksne bruger områdets nye tiltag.
Læs mere 2010
Samlingspunkt

Multiparken, Helsingør

Ved boligområdet Vapnagård i Helsingør skaber multiparken rammerne for streetkultur, parkour og boldspil. Stedet er blevet lokalt trækplaster for børn og unge.
Læs mere 2009
Forbindelser

Tagensbo Skole

På den ny Tagensbo Skole er idrætten en naturlig del af skolens faciliteter – også uden for skoletiden. Projektet har forbedret skolens tilknytning til lokalområdet.
Læs mere 2008
Bevægelse

Skåde Skole

På Skåde Skole har et stort næraktivitetsanlæg med en lang række lege- og opholdselementer skabt et miljø, hvor man får lyst til at lege og bevæge sig - også uden for skoletid.
Læs mere 2008
Bevægelse

Gorch Fock Schule

På den hamborgske skole Gorch Fock Schule har den klassiske skolebygning fået ny tilbygning og nye udearealer i to etager.
Læs mere 2007
Organisering

Sletten Skole

Når legekorps inviterer børn på alle klassetrin til at spille og lege i skolegården på Sletten Skole, bliver det svært for den enkelte at takke nej til at have det sjovt og bevæge sig med kammeraterne.
Læs mere 2007
Organisering

Skolen ved Tuse Næs

På Skolen ved Tuse Næs er børnenes frikvarterer blevet længere. Det gør det nemmere for både vilde og stille børn at bevæge sig mellem timerne og koncentrere sig i undervisningen.
Læs mere 2007
Forbindelser

Smeltevandsdalen

Speltevandsdalen er en prisvindende ny gang- og cykelforbindelse, der forbinder Måløv by med den nyere bydel Søndergaard. Projektet har skabt en ny forbindelse, der inviterer til fysisk aktivitet.
Læs mere 2007
Forbindelser

Bellahøj Skole

Bellahøj Skole er omdannet til idrætsskole med idræt på skoleskemaet for alle børn hver dag. Samtidig inviterer nye, fysiske tiltag til bevægelse - lige fra børnene ankommer om morgenen.
Læs mere 2006
Bevægelse

Katharinenschule

I Hamborgs nye bydel Hafencity ligger denne skole, der udnytter kvadratmetrene til fulde. Her ligger skolegården på taget, og idrætshallen bruges også af lokale foreninger.
Læs mere 2005
Bevægelse

BaNannapark

På ydre Nørrebro i København ligger BaNannapark, en nyere bypark på en tidligere tom og efterladt grund. Pladsen er blevet nyt åndehul og lokalt mødested.
Læs mere 2005
Samlingspunkt

Guldberg Byplads

Guldberg Byplads er på én gang skolegård, bytorv og offentlig legeplads. Stedet er blevet et nyt, moderne byrum med plads til både leg og afslapning.
Læs mere 2005
Forbindelser

Superkilen

Superkilen er Nørrebros nye bypark. Parken rummer elementer fra de 57 forskellige nationaliteter, der er repræsenteret i den københavnske bydel.
Læs mere 2004
Samlingspunkt

Sct. Nicolai

I 2004 besluttede Kolding Kommune at renovere de gamle skolebygninger og omdanne dem til et kulturkompleks. I dag er området hele byens mødested.
Læs mere 2003
Organisering

SFO Fristedet

Pædagogerne på SFO Fristedet motiverer børnene til at deltage i sjove fysiske aktiviteter og sørger for, at det altid er nemt for de små fingre at få fat i bolde, tove og skovle.
Læs mere 2002
Læringsmiljø

Daubeney Primary School

På Daubeny Primary School i London har man ønsket at forbedre elevernes opførsel i klasseværelserne – ved at forbedre udearealerne.
Læs mere 2001
Forbindelser

Trekronerskolen

På Trekronerskolen har skolegården en særlig betydning alene af den grund, at skolen ikke har indre gange. Derfor kommer børnene ud mellem hver undervisningsblok.
Læs mere 1999

Drøn på skolegården

c/o BARK Rådgivning A/S
Borgergade 111
1300 København K

M   info@droen.dk
Cookies