Tidsplan

Drøn på skolegården består af flere faser. I første omgang kunne kommuner og skoler byde ind med en eller flere skolegårde, en konkret problemstilling og et motiveret og kvalificeret hold. Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse udvalgte 17 projektidéer til videre udvikling, og heraf har syv projekter fået støtte til at blive til virkelighed.​​

Sådan forløber kampagnen:

 • Visionsoplæg (november 2012 - februar 2013)
  Sammen med relevante rådgivere bød landets kommuner og skoler ind med en vision, problemstilling, et hold og et konkret område. Deadline var 28. februar 2013.
 • Udvælgelse (marts – april 2013)
  Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse valgte 17 projektidéer, der hver modtog omkring 100.000 kr. til eksterne rådgivere (fx landskabsarkitekt, arkitekt o.l.). Pengene var øremærket til udvikling af visionerne til forslag på skitseniveau.
 • Offentliggørelse af 17 visionsprojekter (16. april 2013)
 • Opstartsworkshop (7.maj 2013)
  De 17 udvalgte projektteams deltog i en opstartsworkshop i Spinderihallerne i Vejle. 
 • Aflevering af forslag på skitseniveau  (3.december 2013 kl. 16)​
  De udvalgte projekter indleverede deres visioner til forslag på skitseniveau. 
 • Udvælgelse af projekter til realisering (december – januar 2014)
  Partneskabet udvalgte syv projekter til realisering blandt de indkomne forslag. Realiseringsprojekterne modtog hver op til 2 mio. kr. i støtte til realisering samt yderligere et beløb til dækning af fondsafgiften. 
 • Workshop for realiseringsprojekter (6. februar 2014)
  De udvalgte projektteams deltog i en realiseringsworkshop. Fokus var på fortsat kvalificering, forankring og organisatoriske tiltag.​
 • Offentliggørelse af realiseringsprojekter (7. februar 2014)
 • Realisering og evaluering (2014 - 2017)
  De udvalgte projekter blev realiseret. Før, under og efter projekternes implementering er en forskningsbaseret evaluering af resultaterne gennemført, og resultaterne offentliggøres i 2017,
Foto: Leif Tuxen

Drøn på skolegården

c/o BARK Rådgivning A/S
Borgergade 111
1300 København K

M   info@droen.dk
Cookies