Om kampagnen

Et par fodboldmål, nogle hinkeruder og et klatrestativ. Sådan er mange måske vant til at tænke på skolegården. Men hvordan kan dette billede nytænkes, udfordres og udvikles, så skolegården i højere grad bliver et sted, der inviterer til leg og bevægelse?
​​​​​​​​

Drøn på skolegården er en kampagne, som skal skabe ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn - også de mindst aktive og både i og efter skoletid. 

Frem mod februar 2013 kunne kommuner og skoler sammen byde ind med visioner for, hvordan deres skolegård kunne nytænkes. Blandt de 106 ansøgninger valgte Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelse  1idéoplæg til videreudvikling. Heraf blev syv projekter gennemført.

Se projekterne​

Derfor drøn på skolegården
Mange børn rører sig for lidt og når slet ikke op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 60 minutters fysisk aktivitet hver dag. Den nedsatte aktiviet påvirker ikke alene børnene og de unges sundhed, men også deres indlæringsevne, motorik, livsglæde og sociale kompetencer. Da børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i skolen, er der basis for at se på, hvordan skolens rammer – og hermed skolegården – kan invitere til mere leg og bevægelse.  

Kampagnen har fokus på de små, men innovative fysiske indgreb og på, hvordan skolerne kan understøtte legen og lysten til bevægelse.

Bag Drøn på skolegården står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. Kampagnen har et samlet budget på godt 21 mio. kr., og hertil kommer en estimeret kommunal selvfinansiering på 10 mio. kr. 

Kampagnen skaber ny viden
Udover at inspirere og udvikle nye tiltag i skolegården skal kampagnen også generere viden og helt ny forskning om, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen. 

De udvalgte projekter indgår derfor i et forskningsprojekt, der skal give svar på, hvordan fremtidens skolegårde kan indrettes. Forskningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Syddansk Universitet. 

Foto: Leif Tuxen

Drøn på skolegården

c/o BARK Rådgivning A/S
Borgergade 111
1300 København K

M   info@droen.dk
Cookies